शनिवार, 25 सितंबर 2010

Surya Kumbha Parvaa 2011 Suriname


Surya Kumbha Parvaa 2011 Suriname 14-01-2011/ 18-02-2011
Voorwoord
Soms komt er een idee op als alle omstandigheden gunstig zijn en de juiste mensen bij elkaar zijn. Onlangs was ik in Suriname voor een bezoek en ik geloof dat er iets dergelijks plaats vond. Het idee werd geboren om een groot spiritueel evenement op Surinaamse bodem plaats te laten vinden. Een pelgrimage, een bijeenkomst van mensen die in Suriname en in de omliggende landen wonen, om samen te bidden en zich spiritueel te verdiepen. Maar ook om deze enorme positieve energie ten goede te laten komen aan het land, de vrede op aarde, de natuur met alles wat leeft en het welzijn van de mensen. Het beeld van de Kumbha Parvaa (Mela) in India diende zich aan als voorbeeld en wat zou het mooi zijn als in Suriname een dergelijke bijeenkomst mogelijk zou worden. Als er tijdens deze periode nog meer mensen op de wereld samen kunnen komen om te bidden moet dat toch elkaar enorm versterken en veel positiviteit geven. Al snel werd duidelijk dat een dergelijk evenement goed georganiseerd zou kunnen worden in Suriname, in precies dezelfde periode als de Kumbha Parvaa in India plaats vindt. Knopen werden doorgehakt en handen ineengeslagen en inmiddels kunnen we melden dat het zover is, in januari 2011 zal voor de eerste maal in Suriname /Paramaribo de “Surya Kumbha Parvaa” plaats gaan vinden. De voorbereidingen zijn in volle gang en er is ongelofelijk veel inzet van de vele mensen die dit evenement mogelijk gaan maken. Verderop staat de uitleg over de achtergrond van de Kumba Parvaa in India, niet alleen omdat het een mooi verhaal is maar ook omdat het in de hedendaagse tijd geplaatst kan worden, is het niet ons aller taak om samen onze zegeningen te tellen en te zien wat ons verbindt in plaats van wat ons verdeeld? We hopen op een prachtige Surya Kumbha Parvaa in Suriname en heten eenieder van harte welkom.
Pt Shankar Upadhyay

Kumbha Parvaa in India

Jaarlijks komen miljoenen mensen in India bijeen om tijdens de Kumbha Parvaa te bidden en te baden in de rivier Meestal wordt in de media de term Kumbha Mela gebruikt maar in feite is dit niet correct. Mela betekent eigenlijk feestvieren maar dit is echter geen festival maar een pelgrimstocht, een bijeenkomst van mensen die samen komen om te bidden. Dat is dus een wezenlijk verschil. Kumbha betekent letterlijk „pot of kruik‟ en Parvaa betekent dat het de goede tijd is om samen te komen om te bidden . De „kruik‟ verwijst naar de kruik met nectar of levenselixer, die verscheen tijdens de Samudra Manthan, een evolutionaire gebeurtenis zoals deze beschreven staat in heilige geschriften als de Purana‟s de Mahabharat en de Ramayana.


Het verhaal ‘Samudra Manthan’
Duizenden jaren geleden was er een tijd dat de Dewata‟s en de Demonen voortdurend
strijden om de macht die vooral gebaseerd was op materiële zaken. Op een dag besloten
beiden groepen om raad te vragen bij God Shiva. Zijn raad was om Samudra Manthan
uit te voeren.. Dat hield in dat men de opdracht kreeg om in de zee te roeren
waardoor die dingen naar boven zouden komen die nodig waren om vrede te creëren.
Maar de Dewata‟s en de Demonen vroegen zich af hoe ze dit moesten doen. Waarop God
Shiva antwoorde dat ze een berg moesten gebruiken om in de zee te roeren. Ook dit
leek onmogelijk totdat een van de Dewata‟s, Vasuki genaamd (koning van de slangen),
voorstelde om zijn lichaam als slang te transformeren tot een touw. Dit touw kon om de om de berg gebonden worden zodat beide partijen aan beide zijden aan het touw
konden trekken. De berg zou in beweging komen en zo het water in de zee roeren. Zo gezegd zo gedaan en door de bewegingen kwamen 14 zaken naar boven zoals: 1 Hala Hal, een gif om de wereld te vernietigen, 2 Pushpaka, een vliegtuig, 3 Erverawad, een olifant, 4 Parijaat, een boom, 5 Rambha, een danseres, 6 Koustubha, een diamant, 7 Baal Chandrama, een nieuwe maan, 8 Kundal, een paar oorbellen, 9 Sharanga Dhanus, een pijl en boog, 10 Nandini , een koe, 11 Ucheishrawa, een paard. 12 Godin Laxmi, 13 Dewa Vishvakarma, een bouwkundige. 14 Dhanvantari, een genezer en de grondlegger van de Aryuveda, met een Kumbha in zijn handen.
In de Kumbha die Dhanvantari meebracht zat Amrita, een nectar of levenselixer dat onsterfelijkheid geeft. Zowel de Dewata‟s als de Demonen wilden deze nectar bezitten en de strijd laaide weer in volle hevigheid op omdat de Demonen deze niet met de Dewata‟s wilde delen.

Een van de Dewata‟s genaamd Jyanta nam de Kumbha en liep weg waarop de Demonen hem achtervolgden. Er onstond een achtervolging die 12 dagen duurde en tijdens deze 12 dagen werd op 4 verschillende plaatsen om de Kumbha gevochten waarbij iets van de nectar op de grond viel. Deze 4 plaatsen zijn Prayaga, Haridwar, Ujjain en Nasik. Deze plaatsen liggen elk op een van de 4 windrichtingen. Op deze plaatsen vindt de Kumbha Parvaa plaats. Na deze 12 dagen is Godin Mohini gekomen en heeft uiteindelijk de nectar verdeeld over iedereen.
Uit deze gebeurtenissen onstond de Kumbha Parvaa om het verschijnen van de Kumbha te herdenken. Elk jaar, als de Zon in het sterrenbeeld Steenbok komt, komen Sadhus (heiligen) en miljoenen pelgrims bijeen (zie ook het boek: Shri Ram Charit Manas (Ramayana) hoofdstuk Baalkand doha 43 cha.3). De Kumbha Parvaa is de meest heilige van alle pelgrimstochten in de wereld. Voornamelijk omdat er veel heiligen aan deelnemen, maar ook vanwege het gezamenlijke doel dat iedereen nastreeft. Goed doen, bidden en dankbaar zijn. Het is een spirituele reis in individuele zin, maar dient uiteindelijk ook het groter geheel. Deze grote gebeurtenis brengt veel mensen met verschillende achtergronden bij elkaar, waardoor een gevoel van broederschap en saamhorigheid ontstaat. Miljoenen mensen delen hier hun liefde voor God en de wereld en creëren op deze manier positieve krachten die nog ver buiten India zullen reiken.

De rituelen
Het belangrijkste ritueel tijdens de Kumbha Parvaa is de Kumbha Puja. Dat houdt in dat men gaat baden in de rivier, alwaar de Kumbha Parvaa gehouden wordt. Het baden in de heilige rivier, vooral wanneer de planeten gunstig staan, biedt zuiverheid, vruchtbaarheid, rijkdom en schept een doorgang naar Moksha (bevrijding van wedergeboorte). Naast het baden in de heilige rivier, worden er Kumbha puja‟s uitgevoerd, Katha‟s gehouden (lezingen), Bhajan gezongen, Mantra‟s gereciteerd en geeft men Daan aan Brahmanen.

Baden in de rivier.

Dharma Sindhu blz 240: als men gaat baden in de rivier, tijdens en bij de Kumbha Parvaa, geeft dit positieve invloed op de gezondheid en de welvarendheid van de mens.


Bhabhishya Purana / Mantra
Yo maghmasyushasi suryakarabhitpte snanm sammaachrit chrunadi pravahe.
Uddhritya sapta purushan pitri maatri vashyaan svarga pryaatyamrdeh dharo narouas
Betekenis mantra: als men gaat baden inde rivier tijdens en bij de Kumbha Parvaa dan geeft dit ook zielenrust aan de voorouders.
Brahama Purana / Mantra
Yatra kutraapi va maghe pryag smrnaanvitah
Karoti majjanm tirthe sa lbhed ganga majjaam
Tatha smudreapyatiprshstam.
Betekenis mantra: Als men waar dan ook gaat baden en als men de Kumbha Pravaa in Prayaga in gedachten neemt kan men zich ook zuiveren van negativiteit krijgt men ook de goede invloeden.
Padma Purana / Mantra:
Dukhah daridrya nashaya shri vishnostoshnaya cha.
Pratha snanm karomysdha maghe papvinashnam
Betekenis mantra: ik neem dit bad om mij te zuiveren van alle pijn en armoede in mijn leven en vraag om positieve invloed voor mijn geluk en welvarendheid. Tevens vraag ik de liefde van God Vishnu.

Kumbha Puja
Voor deze puja wordt een grote Kumbha gebruikt met water waarin men de Goden en Godinnen uitnodigt. De Kumbha heeft 3 lagen, in de onderste laag vraagt men God Brahama, in de middelste laag vraagt men God Shiva en in de bovenste laag vraagt men God Vishnu. In het water worden de krachten opgeroepen van de Godinnen, van de zeeën, de rivieren en van alle heilige plaatsen. Boven op de Kumbha komen 5 soorten bladeren die de krachten van de natuur vertegenwoordigen. Verder wordt in de Kumbha goud, zilver en koper gedaan voor de welvaart op materieel gebied. Ook worden er 7 soorten aarde, 7 soorten zaden en suparie (betelnoten) ingedaan voor het welzijn van de aarde, de natuur, de dieren en de mensen. Het gaat te ver om in details te treden daar de betekenissen veelomvattend zijn. Als iemand deze Kumbha Puja heeft uitgevoerd, betekent dit hij of zij gebeden heeft voor alles wat er is. Dit geeft zeer positieve effecten op alle gebied, wat men zich maar wensen kan mits de wensen zuiver en oprecht zijn.

Rig Veda 10.89.7e / Mantra
Jaghanm viritram svdhitirvneva ruroja pooro ardann sindhoon
Vibhedam giram navamitra kumbhamaa gaa indro akrinuta sva yugbbhiha.
Betekenis mantra: door het baden in de rivier spoelt men alle negativiteit weg en krijgt men positieve invloed. De negatieve invloeden worden omgekapt als een boom. De negativiteit wordt, zoals het zand van de oever in de rivier valt, met de stroming van de rivier afgevoerd.
Yajur Veda 19.87 / Mantra
Kumbho vaneshthur janita shachobhiryasmitrage yonyam gargoanantaha
Plashshirvyaktahh shatadhara utpatte duhe cha kumbhi swadha pitrubhyah.
Betekenis mantra: Door het uitvoeren van de Kumbha Puja krijgt men in dit leven rust en geluk. Dit werkt door tot in de volgende levens.
Atharva Veda 4.34.7 / Mantra
Chaturah kumbhaschturdhaa kshirena purna udken dadhna
Etaastvadhara upyantuha sarvaah svarge loe madhumat pinvmana
Uptva tisthantu pushkkarinih samantaah
Betekenis mantra: Doordat er 4 Kumbha staan op de 4 verschillende plaatsen op het noorden, oosten, zuiden en westen krijgt men rust, welvaart en geluk.
Daan
Geeft men op deze dag daan aan Brahmanen dan krijgt men dit in een volgend leven 10voudig terug. Daan kan ook in de vorm van sesamzaad, dya met sesamolie, een koe enz.

Wanneer begint de Kumbha Parvaa in India en in Suriname
Kumbha Parvaa begint in de Vedische maand Pousha Shukla Paksha. Op de dag dat Makara Sankraanti valt, dat is ongeveer op de helft van de maand januari. Het loopt door tot in de Vedische maand Magha tot en met Maghi Purnima. De Kumbha Parvaa vindt ieder jaar in India plaats op alle vier de plaasten en duurt ongeveer een maand. Om de zes jaar vindt de Ardha Kumbha plaats. En om de twaalf jaar de Purna Kumbha . Als laatste is er de Maha Kumbha die één keer in de 144 jaar in Prayag wordt gehouden. In Suriname zullen dezelfde
data worden aangehouden. De eerste dag is 14 januari en de laatste dag is op 18 februari 2011.

Informatie in Suriname :
Surya Kumbha Comite Suriname :
Dhr. Rudi Ramdhani / 0059780562 / rambros@sr.net
Dhr. Anoepkumar Ramadin / 005978725160 / ramaanup@yahoo.com
Dhr. Harry Bridjmohan Jibodh / 005978325144 / harryjib@gmail.com
Dhr: Premnath Sookha / 005978535656 / rasonic@sr.net
Informatie in Nederland:
Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland:
Pt. Shankar Upadhyay / 0637139764 /0647334747 / muhurta@hotmail.comSurya Kumbha Parvaa 2011
Paramaribo/Suriname
Shri Tulsie Tirath Ghaat
Dit adres is naast Bosje Brug-Meerzorg Paramaribo

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें